Cihat Duru

Dereceler:

Lisans - Hacettepe Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans - TOBB ETU, 2015

İlgi Alanları:

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Danışman:

Dr. Özgür Uğraş Baran