Komiteler

Araştırma, Planlama ve Strateji Komitesi

Bölüm Tanıtım ve İletişim Komitesi

Laboratuvar Komitesi

Lisans Eğitimi Komitesi

Lisansüstü Eğitimi Komitesi

Ölçme ve Değerlendirme Komitesi

Seminer Komitesi

Sosyal Komite

Staj Komitesi

Atölyeler Koordinatörü

Çift Ana Dal Koordinatörü

İmalat Yan Dal Koordinatörü

Mekatronik Yan Dal Koordinatörü

Öğrenci Değişim Programları Koordinatörü

Teknik Resim Laboratuvarları Koordinatörü

Web Sayfası Koordinatörü

Yatay Geçiş Koordinatörü