Program Eğitim Amaçları

Date created

Sat, 26/12/2020 - 15:04

Program Eğitim Amaçları

ODTÜ Makina Mühendisliği lisans programı mezunları,

  • araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, ileri teknoloji içeren çalışmalarda tercih edilirler; iş yaşamlarında girişimci, lider, öncü olurlar,
  • gelişimlerini lisansüstü çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle sürdürürler,
  • iş yaşamlarında bireysel, toplumsal ve çevresel boyutları göz önüne alarak etik değerlere bağlı çalışırlar.