Üretim Yan Dalı

Date created

Tue, 12/12/2017 - 19:15

 

Makina Mühendisliği Bölümü, diğer bilim dallarının lisans öğrencilerine Üretim Yan Dalı Programı sunmaktadır. Üretim Yan Dalı programının amacı, ilgili ve başarılı öğrencilere, daha geniş kapsamlı bir bilgi ve farklı bir bakış açısı kazanmış olarak kendi bilim dallarında daha iyi olacakları inancıyla, üretim teknolojileri hakkında genel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Ders Listesi

Zorunlu Dersler
Kod Ders Adı Kredi
Katalog Sayfası
ME 105 Engineering Graphics (veya eşdeğeri) (2-2) 3
ME 212 Principles of Production Engineering (veya ME 202) (3-0) 3
METE 230 Fundamentals of Material Science and Engineering (veya eşdeğeri) (3-0) 3
ME 303* Manufacturing Engineering (3-0) 3
ME 307* Machine Elements I (3-0) 3
Seçmeli Dersler (Aşağıdakilerden üçü)
Kod Ders Adı Kredi
Katalog Sayfası
ME 308 Machine Elements II (3-0) 3
ME 416 Tool Design (3-0) 3
ME 433 Engineering Metrology and Quality Control (3-0) 3
ME 440 Numerically Controlled Machine Tools (3-0) 3
ME 443 ** Engineering Economy and Production Management (3-0) 3
ME 445 Integrated Manufacturing Systems (3-0) 3
ME 448 Fundamentals of Micro Electromechanical Systems and Microsystems (3-0) 3
ME 450 Nondestructive Testing Methods (3-0) 3
ME 451 Introduction to Composite Structures (3-0) 3
ME 455 Manufacturing of Polymeric Structures (3-0) 3
ME 471 Production Plant Design (3-0) 3
ME 495 3D Printing and Additive Manufacturing (3-0) 3
ME 535 Metal Cutting (3-0) 3
ME 575 Non-traditional Production Processes (3-0) 3

* ME 303 ve 307 derslerinin önkoşulu olan bir Mukavemet (veya Katı Cisimler Mekaniği) dersi (henüz almamış iseniz) almanız gerekmektedir. Lisans eğitiminize bağlı olarak anılan önkoşul dersine önkoşul olan ders(ler) de almanız gerebilir.

** Bu ders Endüstri Mühendisliği öğrencilerine verilmemektedir.

Üretim Yandal Koordinatörü: Dr. Ergin Tönük