Doktora

Date created

Fri, 03/03/2023 - 16:00

 

Lisans ya da Yüksek Lisans derecesine sahip nitelikli öğrenciler makina mühendisliğinde Doktora programına kabul edilebilir. Doktora programına kabul edilen bütün öğrenciler, ikinci dönem kayıtlarının son gününe kadar doktora tez danışmanlarını belirlemek zorundadır.

Ph.D. Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen Doktora öğrencileri toplam kredisi en az 21 olan 7 ders almak zorundadır. Her öğrencinin ders programı, öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

  • Bütün dersler lisansüstü seviyesinde olmalıdır.
  • Matematik koşulunu sağlamak üzere ME 540 dersi alınmalıdır.
  • En az bir ders havuz dersleri arasindan seçilmelidir: ME 502, ME 503, ME 504, ME 505, ME 511, ME 517, ME 526 (2014 sonbahar döneminden önce ME 532) , ME 537, ME 541, ME 543 veya ME 547.
  • En az 3 ders, Makina Mühendisliği Bölümü'nün verdiği ME 521, ME 510 ve ME 540 dersleri dışındaki lisansüstü derslerinden olmalıdır.
  • Program, (bölüm Lisansüstü Eğitim Komitesinin onayıyla) diğer bölümlerin verdiği en fazla 3 dersi içerebilir.
  • Doktora öğrencilerinin Lisansüstü Programlarda (Yüksek Lisans + Doktora) toplam 2 adet Matematik ve 3 adet havuz dersi almaları gerekmektedir. Yüksek Lisans öğrenimini ODTÜ dışında tamamlamış olan öğrenciler, almış oldukları Matematik ve havuz derslerinin eşdeğerliliğinin onaylanması için Lisansüstü Eğitim Komitesine başvurmak zorundadır.

Lisansüstü derslerin verildiği dönemler için tıklayınız.

Ders yüküne ek olarak, doktora öğrencilerinden ayrıca:

  • * ME 690 PhD Thesis Seminar (kredisiz) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • * ME 599 Research Methods and Ethics in Engineering (kredisiz) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,

beklenir.

* Bu kural 2016 birinci dönemden itibaren veya daha sonra başlayan öğrenciler için geçerlidir.

Ders alma dönemini başarıyla tamamladıktan sonra, Doktora öğrencilerinin, en geç beşinci sömestirlerinin bitiminden önce doktora yeterlilik sınavına girmesi gerekmektedir.

2020 bahar dönemi için doktora yeterlilik sınav yönergesi, sınav takvimi, ve sınava girebilmek için başvuru formunu aşağıdaki linklerden edinebilirsiniz,

Doktora yeterlilik sınavını geçen bir doktora adayının, tez danışmanından ve iki diğer öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesine, yazılı bir tez önerisi sunması gerekir. Tez önerisi, komiteye sözlü olarak da sunulmalıdır. Tez önerileri tez izleme komitesi tarafından onaylanan Doktora adayları, her dönem düzenli olarak toplanacak olan komiteye bir ilerleme raporu sunacaktır.

Doktora öğrencileri, 12. sömestirlerinin bitiminden önce doktora tezlerini başarıyla tamamlamak, yazmak ve savunmak zorundadır.

Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için farklı kurallar ve yönetmelikler geçerlidir.

Doktora Yeterlilik Sınavı ile ilgili sorularınız için Sınav Komitesi Koordinatörüne danışabilirsiniz: Prof. Dr. Yiğit Yazıcıoğlu (Ofis: B-313, Tel: 0312 210 5259, e-posta: yigit@metu.edu.tr).

Makina mühendisliğinde doktora programına başvururken tavsiye mektubunu indirin ve kullanın.

ODTÜ Kütüphanesi tarafından hazırlanan Makina Mühendisliği Araştırma Rehberi