2020 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Yazılı sınavı 1. Kısım ile ilgili DYK Kararı

Created date

10/12/2019 - 14:02

2020 Bahar dönemi DYS yazılı sınav 1. Kısmında öğrenciler, biri zorunlu (Matematik) dördü güncellenmiş başvuru formunda bulunan dokuz temel makina mühendisliği alanı arasından seçmeli olmak üzere toplam beş alandan sınava girerler.

Güncellenmiş doktora yeterlilik sınavı yönergesini bu linkten edinebilirsiniz.