Öğrenci Kazanımları

Date created

Tue, 18/07/2017 - 15:38

Öğrenci Kazanımları

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü lisans programı, öğrencilerinin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmelerini amaçlamaktadır:

 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi
 • Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
 • Konusu ile ilgili yayınları ve teknolojiyi izleme becerisine sahip olması
 • Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması
 • Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
 • Takım çalışması (disiplin içi, disiplinlerarası, çok disiplinli) yürütebilmesi
 • Özgün çözüm üretebilmesi
 • Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
 • Yeniliklere açık olması
 • Deney yapma yetenekleri olması
 • Mühendislik tasarımı yapabilmesi
 • Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel öğeleri bilmesi ve benimsemesi
 • Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması
 • Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması