Akademik Etik İlkeleri

Date created

Wed, 03/10/2018 - 12:12

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi, yaratıcı, araştırmacı, ulusal ve uluslararası ortamlarda üreten, evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, alanlarında öncülük ve önderlik yapabilecek bireyler yetiştirmek; bilime ve ulusal teknoloji birikimine katkı yapacak araştırma ve geliştirme etkinlikleri yürütmek; öncülük ve önderlik yapmaktır.

Bu özgörevle, toplum yararını gözeten, çevreye ve bireye saygılı, mesleki ve insani etik değerlerin önemini kavramış mühendislerin yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, öğrencilerimizden beklenen, akademik etik değerleri benimsemeleri ve bu değerleri kendilerine ilke edinmeleridir.

Bölümümüz öğrencilerinden aşağıdaki akademik etik değerlere uymalarını bekler:

 • Öğrenciler derslerin tüm gerekliliklerini kendileri yaparlar.
 • Öğrenciler kopya çekmezler veya görevlileri aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
 • Öğrenciler kopya çekmekte veya görevlileri aldatıcı davranışlarda bulunmakta başkalarına yardım etmezler.

Akademik etik değerlere uymayan davranışlar aşağıdaki ana başlıklara ayrılabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

1. Aşırma (İntihal):

Bir kişinin başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp yayınlarında kullanması veya kendi görüşü gibi sunmasıdır(*). Aşağıdaki davranışlar aşırma kabul edilir:

 • Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak,
 • Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden ve tırnak içine almadan kullanmak (örneğin "kes-yapıştır" yoluyla),
 • Bir kaynağı, değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak.

(*) ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nden uyarlanmıştır.
http://fbe.metu.edu.tr

2. Kopya:

Aşağıdaki davranışlar kopya kabul edilir, ancak kopya bunlarla sınırlı değildir.

 • Sınavlarda bir başkası ile bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (örneğin hesap makinasına veya sıraya bilgi (formül, metin vb.) yazmak, kullanılan tablo ve kitaplara ek bilgi yazmak gibi),
 • Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka öğrencilerle beraber çalışmak (Ortak çalışma, fikir alışverişinin ve varılan sonuçların karşılaştırılmasının ötesine geçmemeli; ödevde, projede ya da raporda yapılan "iş" tümüyle öğrenciye ait olmalıdır),
 • Bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını ya da sadece bir kısmını bir başka öğrenciden ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale gibi) alıp, kendi yapmış gibi sunmak,
 • Daha önceden notlandırılmış bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi sunmak.

3. Aldatma:

Aşağıdaki davranışlar aldatma kabul edilir, ancak aldatma bunlarla sınırlı değildir.

 • Bir sınava veya laboratuvar çalışmasına başka bir kişinin yerine girmek, ya da bir başkasının kendi yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak,
 • Yoklama alınan derslerde bir başkasının yerine imza atmak ya da bir başkasının kendi yerine imza atmasını sağlamak,
 • Herhangi bir deney verisini değiştirerek kullanmak,
 • Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek.

Akademik etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlar veya bulunmaya teşebbüs edenler, üniversite tarafından; "Uyarma" dan başlayıp "Okuldan atılma" ya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılabilir.

Kaynaklar: