Doç. Dr. Onur Taylan bölümümüze öğretim üyesi olarak katıldı.

Created date

22/03/2021 - 14:53

Onur Taylan doktora derecesini 2014 yılında The University of Texas at Austin, ABD’de Makine Mühendisliği’nde Termal Akışkanlar Sistemi alanında aldı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sırasıyla 2007 ve 2010 yıllarında Makine Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans çalışması, güneş destekli adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinin performans analizi ve doktora çalışmaları da Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Yakıtlar Laboratuvarı'nda güneş enerjili yakıt üretimi için termal olmayan plazma reaktörleri tasarlama ve modelleme ve bu reaktörlerin elektriksel karakterizasyonu üzerine odaklandı. Yüksek lisans eğitimi boyunca International Journal of Thermodynamics'te idari asistan ve çevrimiçi yönetici olarak çalıştı. Isı Transferi Mühendisliği alanındaki Araştırma ve Öğretimde Acil Eğilimler konulu atölye çalışması için NSF-ASME Isı Transferi Bölümü Ödülü'nü ve ayrıca The University of Texas at Austin Lisansüstü Ofisi tarafından verilen iki Profesyonel Gelişim Ödülü'nü aldı. Daha sonra ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makina Mühendisliği Programında Eylül 2014 - Aralık 2020 tarihleri arasında öğretim üyesi olarak çalıştı ve ayrıca Eylül 2017 - Eylül 2020 arasında Mühendislik ve Fen Bilimleri Akademik Kurulu’nda dekan yardımcısı olarak görev yaptı. ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’ne Mart 2021'de katıldı.

Araştırma konuları, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjinin modellenmesi, alternatif yakıt üretimi ve sıfır enerjili bina tasarım ve analizleriyle sürdürülebilir enerji üretimi ve talep tarafı yönetimine yöneliktir.