Dr. Öğr. Üyesi A. Alperen Günay bölümümüze öğretim üyesi olarak katıldı

Created date

30/09/2021 - 13:33

A. Alperen Günay, makina mühendisliği alanında lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise 2016 ve 2019 yıllarında University of Illinois at Urbana-Champaign’den almıştır. Dr. Günay lisansüstü çalışmaları süresince termal sistemlerin yalıtımı, enerji dönüşümü, interfaz dinamiği ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Günay doktora çalışmalarının akabinde Tokyo Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak iki yıl geçirmiş ve burada radyasyon yoluyla soğuma, silikon bazlı termoelektrik malzemeler, nano ölçekli enerji taşınımı ve metal-organik çerçeve (MOF) kaplamalarının soğurma dinamikleri üzerinde çalışmıştır.

Dr. Günay'ın araştırmaları enerji uygulamaları için kendi kendine çalışabilen çevre dostu cihazlar tasarlamaya odaklanmıştır ve özel olarak nanomalzemeler, enerji dönüşüm malzemeleri ve faz değişimi yoluyla termal yalıtım üzerine temel ve uygulamalı çalışmaların birleşimini içermektedir.