Dr. Öğr. Üyesi Altuğ Özçelikkale bölümümüze öğretim üyesi olarak katıldı.

Created date

18/02/2020 - 11:06

Dr. Altuğ Özçelikkale, lisans (2008) ve yüksek lisans (2010) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden, Doktora derecesini (2015) Purdue Üniversitesi’nden aldı. Doktora çalışmalarını Purdue Universitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ndeki Biyoiletim Olguları Laboratuvarı’nda (Biotransport Phenomena Laboratory) yürüttü. ODTÜ'ye öğretim üyesi olarak katılmadan önce, Maryland Üniversitesi College Park Fizik Bölümü’nde ve Fiziki Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (Institute for Physical Science and Technology) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca Johns Hopkins Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu.

Dr. Altuğ Özçelikkale’nin araştırma alanları arasında biyomekanik, biyoiletim, mikro akışkanlar, doku mühendisliği ve mekanobiyoloji bulunmaktadır. Çalışmalarında, hücre biyolojisi araştırmaları, ilaç taramaları ve tıbbi tedavilerin yüksek doğrulukta değerlendirmesi için yeni mühendislik biyosistemleri geliştirmektedir. Kendisi, TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı bursiyeridir.