Dr. Orkun Özşahin bölümümüze katıldı.

Created date

19/03/2018 - 14:46

Dr. Orkun Özşahin

Dr. Orkun Özşahin Lisans (2005), Yüksek Lisans (2008) ve Doktora (2014) derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden aldı. 2014 yılında mezun olduktan sonra doktora sonrası araştırmacı olarak British Columbia Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Manufacturing Automation laboratuarında (MAL) çalıştı. Sonrasında ise Atılım Üniversiesi İmalat Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak 2 yıl çalıştı (2015-2017) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesine Öğretim Üyesi olarak 2017 yılında katıldı. Araştırma alanları tezgâh dinamiği, tırlama kararlılığı, yüksek hızlı işleme, yapısal dinamik ve rotor dinamiği konularına odaklanmış durumdadır.