Doç. Dr. Ender Yıldırım’ın ve Prof. Dr. Sahir Arıkan, TÜBİTAK projesi kapsamında yeni bir mikroimalat yöntemi geliştiriyor.

Created date

21/03/2022 - 22:09

Doç. Dr. Ender Yıldırım ve Prof. Dr. M. A. Sahir Arıkan, bir TÜBİTAK 1001 proje desteği kapsamında “Termoplastik Çip-üstü-laboratuvar Sistemlerine Yönelik Yüzey Kalitesi Kontrol Edilebilir Metal Katmanların Üretimi için Ultrasonik Baskı Tabanlı bir Yöntemin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı bir araştırma yürütüyor. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, proje çalışmalarında başarılar dileriz.

İlgili projede Doç. Dr. Ender Yıldırım ve Prof. Dr. M. A. Sahir Arıkan, yüksek maliyetli buhar biriktirme yöntemlerine gerek duymaksızın termoplastik altlıklar üzerinde metal katman üretilmesi için ultrasonik destekli yeni ve ölçeklenebilir bir imalat yöntemi geliştirecektir.