Doktora yeterlilik sınavı ile ilgili takvim açıklandı

Created date

22/03/2022 - 15:32

2022 Bahar döneminde Doktora Yeterlik Genel Konular yazılı sınavının 9  Mayıs 2022 Pazartesi, Doktora Yeterlik Özel Konular yazılı sınavının 11 Mayıs 2022 Çarşamba tarihlerinde ve Doktora Yeterlik sözlü sınavlarının 23-27 Mayıs 2022 haftası içinde sınav jürilerinin belirleyeceği tarihte yapılmasına oybirliği ile karar verildi.