Prof. Dr. M. A. Sahir Arıkan 22 Eylül 2017 itibariyle bölüm başkanlığına atandı.

Created date

19/10/2017 - 15:45

Prof. Dr. M. A. Sahir Arıkan 22 Eylül 2017 tarihi itibariyle bölüm başkanlığına atanmıştır. Bölüm başkan yardımcılıklarına Yrd. Doç. Dr. Özgür Bayer ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Yaman, bölüm başkan danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Feyza Kazanç getirilmişlerdir.