Feyza Kazanç

Dereceler:

Lisans - ODTU, 2009

Doktora - Northeastern Üniversitesi, 2013

İlgi Alanları:

Temiz Yakma Teknolojileri, Biyokütle Enerjisi, Biyokömür Üretimi ve Karakterizasyonu, Katı Yakıt Yakma, Plastiklerin ve Biyoplastiklerin Geri Dönüşümü ve Bozunması, Emisyon Karakterizasyonu, Atıklardan Nanomalzeme Sentezi, Piroliz, Gazlaştırma.