Prof. Dr. Ömer Turgay Göksel (1968-1987)

Date created

Mon, 25/10/2021 - 18:00

Prof. Dr. Ömer Turgay Göksel Özgeçmişi

Ömer Turgay Göksel 1938 yılında Gaziantep’te doğdu. Gaziantep’te Dayı Ahmet Ağa İlk Okulundan 1949 yılında mezun oldu. Orta öğrenimini İstanbul Robert Kolejde tamamladıktan sonra 1960 yılında Robert Kolej Mühendislik Yüksek Okulundan Makine Mühendisliği lisans diploması aldı. 1962 Yılında Amerika Birleşik Devletleri Purdue Üniversitesinden Yüksek lisans (M.Sc. ME) aldıktan sonra 1964 yılına kadar ABD, Dayton,Ohio’ da bulunan Aerospace Research Laboratories Wright Patterson Air Force Base (Wright Patterson hava kuvvetleri üssü Uzay araştırma Laboratuvarları ) da iki ayrı projenin sorumluluğunu üstlenerek, “Araştırmacı Bilim Adamı” kadrosunda görev yaptı. 1964 yılında Türkiye’ye dönüp ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi unvanı ile göreve başladı. 1966-1968 yılları arasında NATO dan burs alarak İngiltere Liverpool Üniversitesinde Akışkanlar Mekaniği dalında Doktora çalışmaları yaptı ve 1968 de Ph.D (Doktora) derecesini alarak ODTÜ’ye geri döndü.1968’de Yardımcı Doçent, 1973’de Doçent oldu.

ODTÜ Rektörlüğü talimatı gereği Aralık 1972 de Doçent Dr.Yalçın Göğüş ile birlikte Gaziantep’e giderek ODTÜ’ne bağlı bir Fakülte kurulması ile ilgili araştırmada bulunarak ODTÜ Rektörlüğüne bir rapor sundu.

26 Ocak 1973’de ODTÜ Mütevelli heyeti Gaziantep’te İngilizce eğitim yapacak bir Makine Mühendisliği bölümünün kurulması ile ilgili tüm işleri yürütmekle görevlendirdi. 14 Haziran 1973 de ODTÜ Gaziantep Kampusu İta Amiri ve Gaziantep Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak atandı. Yeni kurulacak kampusun planlama ve yönetmelik yazımı işleri için çalışmalar yapıldı. Bunu takiben öğretimin yapılacağı geçici binanın temini, tadili ve onarımı için çalışmalara başlandı. İlk açılışta gerekli her türlü demirbaş, mefruşat, büro malzemesi, fizik ve kimya Laboratuvarlarının alet ve gereçleri, eğitim ve imalat atölyesinin tezgâhları, Lisan laboratuvarı ile kütüphane için kitapların satın alınmasına ve siparişlerine geçildi. 1973 yazı içinde ilk yıl için gerekli öğretim üyeleri ve idari personel temin edildi; gerekli lojmanlar ve öğrenci yurtları sağlandı. 1 Ekim 1973 de ODTÜ Gaziantep kampusu akademik ve idari personeli tamamlanmış, gerekli Laboratuvarları ve 3000 ciltlik kütüphanesi ve 100 öğrencisi ile eğitime başlatıldı.

1974 de Makine Mühendisliği Bölümüne ilaveten Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile servis bölümü olarak Temel Bilimler Bölümü Kuruldu ve Hazırlık Okulu Yabancı Diller Okuluna dönüştürüldü. Böylece Gaziantep Kampusu Mühendislik Fakültesi kurulmuş oldu. Ömer Turgay Göksel Kampus İta Amirliğine ve Fakülte Dekanlığına Atandı ve Mayıs 1977 tarihine kadar Dekanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında ODTÜ Mimarlık Fakültesinde Gaziantep kampusunun tüm projeleri yaptırıldı, Kampüs alanının istimlak işleri tamamlanarak Makine Mühendisliği Bölümünün bina ve laboratuvarları, öğrenci yurdu binası, kampusun alt yapısı, lojmanların birinci kısım inşaatları ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü , Yabancı Diller Okulu binalarının İnşaatları yaptırıldı. Merkezi Isı Santralının ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Fakültede merkezi bilgi işlem merkezi kuruldu. Kütüphane koleksiyonu 30000 cilt kitaba , 300 süreli yayına, çıkarıldı ve kütüphane bünyesinde bir Audi vizüel merkez kuruldu eğitim ve öğretim için çok sayıda film, ses bandı, plak ve ders araç ve gereçleri alındı.

1982 yılına kadar Gaziantep Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.1982 yılında tekrar ODTÜ Gaziantep kampusu Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına,1984 de Bölüm Başkanlığına ilaveten Termodinamik Ana Bilim Dalı başkanı olarak atandı 1987 de çıkarılan bir yasa ile ODTÜ Gaziantep kampusu Gaziantep Üniversitesine dönüştürüldü. Aynı yıl Profesör unvanını aldı.1987 ve 1988 yıllarında Rektör yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

1994-1997 arasında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Termodinamik Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı .Bu süre içinde Üniversite sanayi işbirliğini başlattı. 1997-2003 yılları arasında Termodinamik Anabilim Başkanlığı yapmış, Öğretim üyesi olarak çalıştığı yıllarda çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi ile diploma projesi yönetmiştir.Yurt içi ve Yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve fıstık soyma makinesi ile ilgili bir patenti olan Prof. Dr. Ömer T. Göksel Üniversiteye 41 yıl 3 ay hizmet verdikten sonra Ocak 2006 da emekli olmuştur.

PATENTLERİ:

Fıstık kavlatma makinası 24 Eylül 1993 tarihli ve 26628 Sayılı Patent

YAYINLARI :

1) GÖKSEL Ö.T. “Study of Waves in a Simple Shock Tube” . M.Sc. Thesis , Purdue University , 1962

2) GÖKSEL Ö.T. “ Evaluation of an Engineering Analysis of Shear Force Pumps” ARL Report ,Office of Aerospace Research Thermo-Mechanics Research Laboratory U . S . Air Force Wright Patterson Air Force Base , Dayton, Ohio, 1964

3) GÖKSEL Ö.T. ,HASINGER S.H. , KEHRT L .G. “Cavitation Tests with a High Efficiency Shear Force Pump” , ASME Symposium on Cavitation in Fluid Machinery , Chicago Ill Nov. 7-12 , 1965

4) GÖKSEL Ö.T. “Some Effects of the Spherical Roughness Upon the Incompressible Flow of a Boundary Layer with a Zero Pressure Gradient.” Ph.D. Thesis . Liverpool University , 1968 .

5) SPROSTON J.L . ,GÖKSEL Ö.T . “ Calibration of a Surface Static Tube.” The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society ,Jan. 1972

6) GÖKSEL Ö.T . “The Recovery Length of a Turbulent Boundary Layer Upon a Flat Plate Behind two and three Dimensional Roughness Elements .” Assoc. Prof. Thesis METU Ankara , 1973.

7) GÖKSEL Ö.T .“Pürüzlülük Elemanları Tarafından Yaratılan Pertürbasyonların Türbülanslı Sınır Tabakalarında Sönüm Mesafesi.” TÜBİTAK 7. Bilim Kongresi, 29 Eylül – 3 Ekim 1980 .

8) GÖKSEL Ö.T . ALBAYRAK K. “Eğitim ve Endüstri Kurumlarında Kullanılmak Üzere Küçük bir Rüzgar Tüneli Tasarımı İçin Göz Önünde Tutulması Gereken Esaslar.” TÜBİTAK 7. Bilim Kongresi 29 Eylül – 3 Ekim 1980.

9) GÖKSEL Ö.T . “Lecture Notes On Fluid Machinery.” METU , Gaziantep , 1983

10) GÖKSEL Ö.T . “ Fluid Machinery Laboratory Instruction Manual.” METU Gaziantep , 1983 .

11) GIBBINGS J . C . , GÖKSEL Ö . T . , HALL D . J . “Experiments on Single Spherical Transition Trips in the Boundary Layer Flow.” Report No: FM/98/85, Department of Mechanical Engineering ,The University of Liverpool . 1986 .

12) GIBBINGS J . C . , GÖKSEL Ö .T . “ Experiments on Rows of Spherical Transition Trips in the Boundary Layer Flow.” Report No: FM/100/85 Department of Mechanical Engineering The University of Liverpool , 1986

13) GIBBINGS J. C . ,GÖKSEL Ö .T . ,HALL D. J . “The Influence of Roughness Trips Upon Boundary - Layer Transition , Part 1. Charecteristics of Wire Trips” The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society , pp. 289-301 October 1986

14) GIBBINGS J. C . , GÖKSEL Ö . T . , HALL D. J . “The Influence of Roughness Trips Upon Boundary –Layer Transition . Part 2 . Charecteristics of Single Spherical Trips.” The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society. pp. 357 – 367 ,November 1986.

15) GIBBINGS J . C. , GÖKSEL Ö . T ., HALL D. J . “The Influence of Roughness Trips Upon Boundary – Layer Transition . Part 3 . Charecteristics of Rows of Spherical Transition Trips.” The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society , pp. 393 – 398 December 1986.

16) GÖKSEL Ö. T . , ALBAYRAK K . “Boundary Layer Transition Behind Single Spherical Roughness Elements.” DOĞA , TU J. Eng. And Environ. Vol .II Num. 2 . 1987

17) ALBAYRAK , K ., GÖKSEL Ö. T . “The Recovery Length of the Turbulent Boundary Layer Behind an Isolated Spherical Roughness Element Under Variable Pressure Gradient.” Experimental Thermal and Fluid Science. 1988

18) Turbulent Boundary Layer , and The Effect of Critical Roughness Reynolds Numbers on The Recovery Length Behind an Isolated Spherical Roughness Element Under Variable Pressure Gradient.” Experimental Thermal and Fluid Science. ,1989,

19) ÇARPINLIOĞLU ,Ö . M . , GÖKSEL , Ö. T. “An Experimental Investigation of Transition of a Laminar Boundary Layer Upon a Swept Flat Plate.” METU Symposium of Aeronautical Engineering , 22 –26 June , 1992 Ankara , Turkey.

20) ÇARPINLIOĞLU , Ö . M. , GÖKSEL, Ö. T. “An Experimental Investigation on Transition of a 3 – D Laminar Boundary Layer.” Fifth Asian Congress of Fluid Mechanics , Korea , Advanced Institute of Science and Technology Teojon – Korea, 10 – 14 august , 1992.

21) USKANER , F. , GÖKSEL , Ö. T. “Similitude of Low Speed Wind Tunnels.” METU Symposium of Aeronautical Engineering , 22 –26 June , 1992 Ankara Turkey.

22) USKANER ,Y. ,GÖKSEL , Ö. T. “Construction of an Experimental Set – Up for Performance Evaluation of a Cross Flow Fan and Computer Aided Design of a Cross Flow Fan.” METU Symposium of Aeronautical Engineering, 22 –26 June 1992, Ankara , Turkey.

23) ÇARPINLIOĞLU , M. , GÖKSEL, Ö. T. “ 3 – D Boundary Layer on a Swept Flat Plate.”The Second International Conference on Fluid Dynamic Measurement and Its Applications October 19 –22 , 1994 Beijing , China.

24) ÇARPINLIOĞLU, M., GÖKSEL, Ö. T. “Crossflow pattern of a 3-D Boundary Layer in Transition to Turbulent Flow.” Doğa Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi , TÜBİTAK. Cilt : 18 , Sayı : 5 , sayfa : 383 – 389 , 1994.

25) ÇARPINLIOĞLU, M. , GÖKSEL, Ö. T. “Determination of Crossflow Velocity Inside 3 – D Boundary Layer by Using Pressure Probes .” Doğa Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi , TÜBİTAK. , 1995.

26) ÇARPINLIOĞLU, M. , GÖKSEL, Ö. T. “Effect of Spherical Roughness Elements upon Transition of a 3 – D Boundary Layer.” Technical Note. , The Aeronautical Journal of The Royal Aeronautical Society. , 1995

27) GÖKSEL , Ö. T. , USKANER , F. “Yanal Açılı Plaklarda Basınç Gradyenti Altında Sınır Tabaka Gelişimi” TÜBİTAK – MİSAG 52 raporu Mart 1996,TÜBİTAK, Türkiye.

28) USKANER, Y., GÖKSEL, Ö. T. “Swirling Flow in Smooth and Rough Pipes.” AIA ’98 Proceedings of the 2 nd Ankara International Aerospace Conference 9-11 September , 1998 pp:291-298 , Ankara Turkey.

29) USKANER, F. , GÖKSEL, Ö. T. “Effect of Sweep Angle on Transition over the Swept Plates Subjected to Streamwise Pressure Gradients” AIA ’98 Proceedings of the 2nd Ankara International Aerospace Conference 9-11 September pp:310-316, 1998 Ankara , Turk

30) USKANER, F., USKANER, Y. ,GÖKSEL, Ö. T. “Rüzgar Tüneli Uygulamaları İçin Otomatik bir veri Toplama ve İrdeleme Ünitesi” Endüstri ve Otomasyon sayı:18, sayfa:16-18, Haziran 1998

31) GÜNDOĞDU, M. Y., GÖKSEL, Ö. T. “Calibration and Use of a Five Tube Pressure Probe in the Swirling Flow Field.”Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, TÜBİTAK, Vol:22, No:3, pp:223-233, 1998.

32) USKANER, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Experimental Study of Turbulent Decaying Swirling Pipe Flow” 4th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows.Proceedings Vol:II, pp:246, 31 August-2 September, 1999,Dresden Germany.

33) USKANER, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Kanat Parametrelerinin Teğetsel Fan Performansına Etkileri.” TMMOB, Bilim Günleri, 05-07 Mayıs 1999,Denizli.

34) Uskaner, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan Performansına Etkileri.” 4. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 04-07 Kasım 1999, İzmir.

35) GÜNDOĞDU, M. Y., GÖKSEL, Ö. T. “Calibration and Use of a Five Tube Pressure Probe in the Swirling Flow Field.”Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, TÜBİTAK, Vol:22, No:3, pp:223-233, 1998.

36) USKANER, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Experimental Study of Turbulent Decaying Swirling Pipe Flow” 4th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows.Proceedings Vol:II, pp:246, 31 August-2 September, 1999,Dresden Germany.

37) USKANER, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Kanat Parametrelerinin Teğetsel Fan Performansına Etkileri.” TMMOB, Bilim Günleri, 05-07 Mayıs 1999,Denizli.

38) Uskaner, Y. A., GÖKSEL, Ö. T. “Arka Yönlendirme Duvarının Teğetsel Fan Performansına Etkileri.” 4. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi 04-07 Kasım 1999, İzmir.

VERDİĞİ DERSLER:

 • Akışkanlar Mekaniği 1
 • Akışkanlar Mekaniği 2
 • Hidrolik Makinalar
 • Gaz Dinamiği
 • Aerodinamik
 • İleri Gaz Dinamik
 • Sınır Tabakası Teorisi
 • Termodinamik
 • Motor
 • Isı Transfer
 • Hidrolik makinalar Laboratuvarı
 • Diploma Projeleri