2021 Güz Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Duyurusu

Created date

06/10/2021 - 23:13

1. Doktora yeterlik sınavı aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

Yazılı Sınav 1. Kısım (Genel Konular) 3 Kasım 2021 Çarşamba

Yazılı Sınav 2. Kısım (Özel Konular) 5 Kasım 2021 Cuma

Sözlü Sınav 22-26 Kasım Haftası içinde sınav jürileri tarafından belirlenecek tarihlerde yapılacaktır.

2. YÖK veya Üniversite Yönetimi tarafından aksine bir karar alınmadığı takdirde, yazılı sınavlar salgına karşı gerekli tedbirler alınarak yüz yüze, sözlü sınavlar ise ilgili sınav jürilerinin vereceği karar doğrultusunda yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılacaktır.

3. Sınavlar ilgili diğer bilgilendirmeler kayıt dönemini izleyen günlerde yapılacaktır.